ΝΕΑ

Η νέα χρονιά ξεκινάει δυναμικά για την Κλιμαμηχανική.

Η εταιρία μας βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να συμμετέχει στο ερευνητικό έργο META BUILD, μια συνεργασία 39 εταίρων από 13 χώρες, με συντονιστή το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, και συνολικό προϋπολογισμό 15.5Μ€

Από την ελληνική λέξη ‘μετάβαση’, το META-BUILD στοχεύει να λειτουργικοποιήσει την αρχή “Προτεραιότητα στην Ενεργειακή Απόδοση” στο πλαίσιο των κτιριακών συστημάτων, εφαρμόζοντας οικονομικά αποδοτικές λύσεις ηλεκτροποίησης της θερμικής ενεργειακής ζήτησης, χρησιμοποιώντας αντλίες θερμότητας και ενσωματώνοντας ΑΠΕ. Με αυτόν τον τρόπο, στοχεύει όχι μόνο να ενισχύσει την αποδοτικότητα των έξυπνων κτιρίων και να συμβάλει στη σταθερότητα του ηλεκτρικού δικτύου, αλλά την ποιότητα ζωής και τη βιωσιμότητα.

Το έργο META-BUILD (“Ενδυνάμωση της ΜΕΤΑμόρφωσης των ΚΤΙΡΙΩΝ προς ένα αποσυνθετικοποιημένο και βιώσιμο ενεργειακό σύστημα”) χρηματοδοτείται μέσω του Προγράμματος Έρευνας και Καινοτομίας Horizon Europe της ΕΕ βάσει της συμφωνίας χορήγησης Νο. 101138373.

Related Posts