ΨΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Υποδομές πληροφορικής και μηχανογραφικών κέντρων, απαίτηση αξιόπιστης ψύξης:
24 ώρες, 365 μέρες το χρόνο

Η αξιοπιστία και η ενεργειακά αποδοτική λύση ψύξης τεχνικών υποδομών είναι απόλυτη προτεραιότητα με προδιαγραφές που πληρούν απόλυτα τις απαιτήσεις σταθμών βάσεων τηλεπικοινωνίας, server rooms και χώρων υψηλής τεχνολογίας.

Διασφαλισμένα αδιάκοπη και αποτελεσματική ψύξη

Αδιάκοπη ψύξη…

Τα μηχανογραφικά κέντρα και οι αίθουσες των servers χρειάζονται έλεγχο κλιματισμού 24 ώρες την ημέρα 365 ημέρες το χρόνο. Τα συστήματα που εφαρμόζουμε είναι σχεδιασμένα ώστε να μεγιστοποιούν τη διαθεσιμότητα κάτω απ’ όλες τις συνθήκες, σε θερμοκρασίες από χαμηλές -15 °C έως υψηλές 50 °C.

Ψύξη Υποδομών Πληροφορικής
Ψύξη Υποδομών Πληροφορικής

Αδιάκοπη ψύξη και σε περίπτωση βλάβης

Στη σπάνια περίπτωση βλάβης κατά τη λειτουργία, η εφεδρική μονάδα αναμονής είναι έτοιμη να αναλάβει δράση. Η μονάδα αναλαμβάνει τον έλεγχο αυτόματα ενώ αποστέλλεται αμέσως μια ειδοποίηση επείγουσας επισκευής. Δεν θα χρειαστεί ποτέ ξανά να ανησυχείτε μήπως σταματήσει να λειτουργεί κάποιο σύστημα.

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Απόλυτα λειτουργική εναλλακτική πρόταση

Η ψύξη ενός μηχανογραφικού κέντρου απαιτεί πολύ υψηλότερα επίπεδα κατανάλωσης ενέργειας σε σύγκριση με την ψύξη οποιουδήποτε άλλου χώρου.
Οι λύσεις ψύξης υποδομών πληροφορικής που προτείνουμε έχουν σχεδιαστεί ώστε να εξασφαλίζουν αποδοτικότητα όλο το χρόνο και να μειώνουν το ετήσιο λειτουργικό κόστος της εγκατάστασης.

Πρόγραμμα δωρεάν ψύξης

Κατά τους χειμερινούς μήνες, η λειτουργία ‘δωρεάν ψύξης’ μειώνει την κατανάλωση ενέργειας με τη χρήση ψυχρού εξωτερικού αέρα. Η λειτουργία αυτή επιτρέπει, σε συμπιεστές των οποίων η ψυκτική λειτουργία βασίζεται σε ψυκτικό μέσο, να απενεργοποιούνται ή να λειτουργούν σε σημαντικά χαμηλότερη απόδοση, που σημαίνει μεγάλη εξοικονόμηση χρημάτων.

Ψύξη Υποδομών Πληροφορικής
Ψύξη Υποδομών Πληροφορικής

Τεχνολογία ανάκτησης θερμότητας

Η μοναδική τεχνολογία ανάκτησης θερμότητας που εφαρμόζουμε, επαναχρησιμοποιεί τη θερμότητα που παράγεται κατά τη διάρκεια της ψυκτικής διαδικασίας για την παροχή θέρμανσης ή ζεστού νερού σε γραφεία, σε κουζίνες και σε άλλους χώρους του κτιρίου σας

Κυλιόμενη λειτουργία

Τα τηλεχειριστήρια Sky Air παρέχονται με εφαρμογή κυλιόμενης λειτουργίας ως στάνταρ δυνατότητα. Αυτό σημαίνει ότι σε καθορισμένα χρονικά διαστήματα, η μονάδα/ες που λειτουργούν περνά σε κατάσταση αναμονής και αναλαμβάνει η μονάδα/ες που βρισκόταν μέχρι εκείνη τη στιγμή σε κατάσταση αναμονής. Η συνεχής-τακτική εναλλαγή μεγιστοποιεί τη διάρκεια ζωής κάθε συστήματος ενώ παράλληλα αυξάνει την αποδοτικότητα.

Ψύξη Υποδομών Πληροφορικής

Επιλογές τεχνολογίας

pliroforikis