Αναγέννηση | Κέντρο Αποκατάστασης

Θεσσαλονίκη , Νέα Ραιδεστός

Χρονολογία2003 , 2014, 2019
Κατηγορίανοσοκομεία – κλινικές – ιατρικά εργαστήρια – διαγνωστικά κέντρα | γραφεία, κτίρια γραφείων
Λύσειςκλιματισμός | θέρμανση | εξαερισμός | εξοικονόμηση ενέργειας | τεχνολογία αντικατάστασης
ΤεχνολογίαDaikin VRV | αντλίες θερμότητας Daikin Altherma

2003-2014

Στην κλινική-κέντρο αποκατάστασης ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ συνολικής στεγαμένης έκτασης 10.000 m2, εγκαταστάθηκαν 30 συστήματα Daikin VRV συνολικής ισχύος 300 Hp με 226 εσωτερικές μονάδες, 3 συστήματα-κεντρικές κλιματιστικές μονάδες Daikin παράλληλα με μια αντλία θερμότητας αέρος-νερού ισχύος 20 kW για την αποτελεσματική διαχείριση και ανανέωση του αέρα σε κάθε χώρο του κέντρου. Επίσης για τις ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες διαχείρισης της ατμόσφαιρας των μονάδων εντατικής θεραπείας της κλινικής-κέντρου απακατάστασης, εφαρμόσθηκε ένα σύστημα Daikin VRV συνεχούς λειτουργίας (continuous heating) ισχύος 28 Hp και μια κεντρική μονάδα κλιματισμού που συμβάλλουν με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο την απόλυτη κάλυψη των αναγκών ψύξης, θέρμανσης και αερισμού.

2019

Έγινε αντικατάσταση 29 εξωτερικών μονάδων VRV DAIKIN με φρέον R407C που υπήρχαν εγκατεστημένες στο κτίριο από το 2004 με τις νέες ειδικές μονάδες της DAIKIN με Τεχνολογία αντικατάστασης.

Η λύση της DAIKIN για την Ενεργειακή και Οικολογική αναβάθμιση των παλιών συστημάτων VRV που λειτουργούν με φρέον R-22 και R-407C είναι η ειδική μονάδα της νέας γενιάς VRV IV του οίκου DAIKIN τεχνολογίας INVERTER με ψυκτικό μέσον R-410Α με Τεχνολογία Αντικατάστασης ώστε να μπορεί να εγκατασταθεί σε υφιστάμενα συστήματα VRV DAIKIN χωρίς την ανάγκη αλλαγής των εσωτερικών μονάδων και με την χρήση των υφιστάμενων σωληνώσεων.

Λόγω σημαντικής προόδου στην τεχνολογία αντλιών θερμότητας τα σημερινά συστήματα κλιματισμού που λειτουργούν με ψυκτικό μέσο R-410A προσφέρουν σημαντικά καλύτερες αποδόσεις από ότι τα συστήματα με R-22 και R-407C.
Αν συνυπολογίσουμε και την Τεχνολογία μεταβλητής θερμοκρασίας ψυκτικού μέσου (Variable Refrigerant Temperature – VRT) που διαθέτουν οι νέες μονάδες και ότι ο εποχιακός βαθμός απόδοσης του νέου συστήματος με την χρήση αυτής της Τεχνολογίας (ESEER) είναι 7.2 προκύπτει εξοικονόμηση ενέργειας σε ποσοστό άνω του 40% στη συνολική κατανάλωση ενέργειας.

Related projects