ΝΕΑ

Γιατί το επόμενό σας σύστημα θέρμανσης, θα πρέπει να είναι αντλία θερμότητας

epomeno-sustima-antlia-thermothtas
Σήμερα το Ευρωπαϊκό κτιριακό δυναμικό είναι υπεύθυνο για περίπου 36% όλων των εκπομπών CO2 στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Λαμβάνοντας υπόψη ότι σχεδόν το 50% της τελικής κατανάλωσης ενέργειας της ΕΕ χρησιμοποιείται για θέρμανση και ψύξη, από το οποίο το 80% χρησιμοποιείται σε κτίρια, η πιθανότητα απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές σε αυτό τον τομέα είναι τεράστια.
  • Οι αντλίες θερμότητας είναι μια δοκιμασμένη λύση. Από μονοκατοικίες έως πολυκατοικίες, από εργασίες ανακαίνισης έως κατασκευή νέων κτιρίων, από μικρά έως μεγάλα εμπορικά κτίρια και βιομηχανικές μονάδες, οι αντλίες θερμότητας είναι σήμερα έτοιμες και κατάλληλες για την Πράσινη Συμφωνία της ΕΕ.
  • Οι αντλίες θερμότητας είναι μια τεχνολογία θέρμανσης χαμηλών εκπομπών άνθρακα. Για κάθε kWh θερμότητας που απαιτείται, η επίδραση άνθρακα μιας αντλίας θερμότητας σήμερα είναι περίπου μισή σε σχέση με αυτήν ενός λέβητα αερίου υψηλής απόδοσης, με ακόμα χαμηλότερo αποτύπωμα άνθρακα χάρη στην περαιτέρω απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας της ΕΕ.
  • Στις αντλίες θερμότητας χρησιμοποιούνται ανανεώσιμες πηγές ενέργειας όπως είναι η θερμική ενέργεια του αέρα, του νερού ή του εδάφους.
  • Στις αντλίες θερμότητας χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και πρόκειται να γίνουν μια κλιματικά ουδέτερη λύση. Για παράδειγμα έως το 2030 το σημερινό ποσοστό 32% της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειες από ανανεώσιμες πηγές στην ΕΕ θα διπλασιαστεί και θα φτάσει περίπου στο 65% ή περισσότερο.
  • Επιπλέον οι αντλίες θερμότητας είναι βασικό στοιχείο για τη διευκόλυνση της εξισορρόπησης του δικτύου ρεύματος, υποστηρίζοντας έτσι την περαιτέρω ανάπτυξη της παραγωγής ανανεώσιμης πηγής ενέργειας, για παράδειγμα ενεργώντας ως μπαταρία θερμικής αποθήκευσης και εργαλείο ευέλικτης εξισορρόπησης της παροχής και ζήτησης ενέργειας.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310440844 ή μέσω της σελίδας Επικοινωνία

Related Posts