ΝΕΑ

Ενδοδαπέδια Θέρμανση

ενδοδαπέδια-θέρμανση-1024x720

Η ενδοδαπέδια είναι ένα σύστημα θέρμανσης ενσωματωμένο στο δάπεδο του χώρου. Προσφέρει ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας, είναι ‘ευχάριστη’ αφού προσφέρει θερμική ακτινοβολία που αποτελεί τον βέλτιστο τρόπο θέρμανσης για το ανθρώπινο σώμα και αποτελεί ίσως τον πλέον ασφαλή και υγιεινό τρόπο θέρμανσης αφού δεν αναπτύσσονται υψηλές θερμοκρασίες, δεν μετακινούνται αέριες μάζες (άρα και μικρο-οργανισμοί, κλπ), δεν ‘καίγονται’ και δεν αιωρούνται σωματίδια σκόνης.

Ένα σύστημα ενδοδαπέδιας θέρμανσης αποτελείται από 2 διακριτά τμήματα. Το τμήμα του μηχανοστασίου στο οποίο γίνεται παραγωγή θερμότητας με λέβητα ή αντλία θερμότητας και το οριζόντιο σύστημα διανομής θερμότητας.

Στην φάση κατασκευής ή ολικής ανακαίνισης του χώρου και πάντα σε αρχικό δάπεδο (μπετόν κατασκευής επιπέδου) τοποθετούνται πρώτα η περιμετρική ταινία και ακολούθως οι μορφόπλακες στις οποίες θα στερεωθούν οι ‘θερμο-σωλήνες’ (συνήθως πλαστικοί σωλήνες δικτυωμένου πολυαιθυλαινίου). Μετά από τις αναγκαίες δοκιμές στεγανότητας, ακολουθεί η επικάλυψη της κατασκευής με τσιμεντοκονία (που περιέχει ειδικά προσθετικά) και μετά από τις περιόδους ‘ξήρανσης’ της τσιμεντικονίας ακολουθεί η επίστρωση της τελικής επιφάνειας του δαπέδου (μάρμαρο, πλακάκι, μασίφ ή ημι-μασίφ ξύλο, κλπ).

Άλλα είδη κατασκευών είναι διαθέσιμα, όπως σύστημα ενδοδαπέδιας ξηρής δόμησης, κλπ.

Οι θερμοκρασίες νερού με τις οποίες λειτουργεί η ενδοδαπέδια κυμαίνονται μεταξύ 28C και 50C.

Η θερμοκρασία προσαγωγής νερού εξαρτάται από την μελέτη τους συστήματος ενδοδαπέδιας και έχει άμεση επίδραση στο κόστος λειτουργίας του ειδικά όταν αυτό συνδυάζεται ιδανικά με αντλία θερμότητας.

Πλεονεκτήματα ενδοδαπέδιας θέρμανσης:

Σημαντικά χαμηλότερο κόστος λειτουργίας. Αυτό οφείλεται στην ομοιόμορφη κατανομή θερμότητας και στον τρόπο μετάδοσης της (ακτινοβολία) που με χαμηλότερη θερμοκρασία χώρου επιτυγχάνει ίδιο βαθμό θερμικής άνεσης με άλλα συμβατικά συστήματα θέρμανσης.

Ασφαλής και υγιεινός τρόπος θέρμανσης. Οι χαμηλές θερμοκρασίες λειτουργίας σε συνδυασμό με την ορθή μελέτη τους συστήματος έχουν ως αποτέλεσμα την μη ανάπτυξη υψηλών θερμοκρασιών σε επιφάνειες, δεν μετακινούνται αέριες μάζες, δεν προκαλείται αιώρηση σκόνης.

Ελευθερία χώρων και αισθητική αναβάθμιση περιβάλλοντος. Η ενδοδαπέδια θέρμανση είναι ‘αόρατη’ και δεν δεσμεύει ωφέλιμο χώρο (απουσία θερμαντικών σωμάτων, κλπ).

Απαιτεί ελάχιστο κόστος συντήρησης σε σχέση με οποιοδήποτε άλλο σύστημα θέρμανσης ενώ ο χρόνος ζωής του συστήματος είναι πρακτικά όσο και των σημαντικών δομικών στοιχείων (χρόνος ζωής οικοδομής).

Τα μειονεκτήματα είναι λίγα και αν εξαιρέσουμε την ανάγκη ορθής μελέτης και κατασκευής (κρίσιμα στοιχεία για επιτυχή αποτελέσματα). Το σχετικά αυξημένο κόστος εγκατάστασης της αποτελεί για πολλούς αποτρεπτικό παράγοντα.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310440844 ή μέσω της σελίδας Επικοινωνία

Related Posts