ΝΕΑ

Αυτοπαραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος με Φωτοβολταϊκά (Net Metering)

autoparagogi-iliktrikou-reumatos-me-fotoboltaika-net-metering

Αυτοπαραγωγή (Net Metering) είναι η δυνατότητα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ που αρχικά προορίζεται για ιδία χρήση του καταναλωτή, ο οποίος αν χρειάζεται επιπλέον ενέργεια τη λαμβάνει από το δίκτυο. Η αυτοπαραγωγή έχει τα παρακάτω οφέλη:

 • Μείωση του ενεργειακού κόστους κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, οπότε και εξοικονόμηση χρημάτων
 • Μικρότερη επιβάρυνση του περιβάλλοντος, αφού πλέον παράγουμε με καθαρό και

ανανεώσιμο τρόπο τη δική μας ενέργεια.

 

Δεν πρέπει να συγχέουμε την αυτοπαραγωγή με την εμπορία (=πώληση) ρεύματος προς τον προμηθευτή ρεύματος, κάτι που συνέβαινε με το προηγούμενο πρόγραμμα της ΔΕΗ!!

 

Οι υποψήφιοι αυτοπαραγωγοί μπορεί να είναι φυσικά πρόσωπα (επιτηδευματίες και μη) και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, που επιθυμούν να μειώσουν δραστικά το ενεργειακό κόστος στην οικία τους ή την επιχείρησή τους, όπως π.χ.:

 • Ιδιώτες με κατοικίες με αρκετά μεγάλους λογαριασμούς ρεύματος (π.χ. με χρήση αντλιών θερμότητας για κλιματισμό ή με ιδιαίτερο εξοπλισμό όπως ανελκυστήρας, πιεστικά κλπ.)
 • Βιομηχανίες, μονάδες παραγωγής, κτίρια γραφείων (δημόσια ή ιδιωτικά), αποθήκες, supermarket, ξενοδοχεία κλπ.
 • Πολυκατοικίες-συνιδιοκτησίες με κοινόχρηστο ρολόι
 • Ενεργειακές Κοινότητες: συνεταιρισμοί με τουλάχιστον 5 μέλη με διαφορετικό Α.ΦΜ. (ή 3 μέλη αν τουλάχιστον τα δύο είναι Ο.Τ.Α.) 🡪 περίπτωση Virtual Net Metering
 • Ωφελούμενοι του Προγράμματος «Εξοικονομώ – Αυτονομώ» (υπό προϋποθέσεις)

Το Net Metering γίνεται ιδιαίτερα συμφέρον σε εφαρμογές καλού συντελεστή ταυτοχρονισμού, δηλαδή για εγκαταστάσεις που καταναλώνουν ενέργεια όταν υπάρχει ηλιοφάνεια (οπότε και ταυτόχρονη παραγωγή ρεύματος), καθώς έτσι μειώνονται οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις Χρήσης Δικτύου, Χρήσης Συστήματος, ΕΤΜΕΑΡ(Καθεστώς Μειωμένων Χρεώσεων) και λοιπές ρυθμιζόμενες χρεώσεις (όχι οι χρεώσεις ΥΚΩ, Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας). Επίσης είναι ιδιαίτερα συμφέρον για μόνιμες κατοικίες με μεγάλες καταναλώσεις ρεύματος (π.χ. με θέρμανση/ψύξη μέσω αντλιών θερμότητας)

 

Βασικές προϋποθέσεις

 

Ο ενδιαφερόμενος αυτοπαραγωγός πρέπει να γνωρίζει πως για να έχει τη δυνατότητα συμμετοχής στο πρόγραμμα Net Metering του ΔΕΔΔΗΕ χρειάζονται τα εξής προαπαιτούμενα:

 • Το κτίριο όπου πρόκειται να γίνει η εγκατάσταση του Φ/Β σταθμού πρέπει να υφίσταται νόμιμα και να έχει σχέδιο ηλεκτρολογικής εγκατάστασης σε ισχύ
 • Πρέπει να αποδεικνύεται η κυριότητα του χώρου εγκατάστασης του συστήματος (είτε σαν μοναδικός ιδιοκτήτης, είτε έπειτα από τη σύμφωνη γνώμη συνιδιοκτητών) μέσω κάποιου συμβολαίου/τίτλου ιδιοκτησίας ή νόμιμη χρήση του χώρου μέσω μίσθωσης, δωρεάν παραχώρησης κλπ.
 • Πρέπει να έχουν εξοφληθεί πλήρως οι λογαριασμοί ηλεκτρικής ενέργειας
 • Σε περιπτώσεις πολυκατοικιών, δεν πρέπει να εγκαθίστανται τα φωτοβολταϊκά panels σε απόληξη κλιμακοστασίου

Το Φ/Β σύστημα θα εγκαθίσταται στον ίδιο ή όμορο χώρο με την εγκατάσταση κατανάλωσης και θα αντιστοιχίζεται αποκλειστικά με αυτόν τον μετρητή κατανάλωσης.

Εξαιρούνται οι περιπτώσεις εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού (Virtual Net Metering) όπου ένας ή περισσότεροι μετρητές κατανάλωσης που θα αντιστοιχίζονται με το Φ/Β σύστημα μπορεί να βρίσκονται σε άλλη θέση, αλλά πάντα στην ίδια Περιφερειακή Ενότητα.

 

Προσανατολισμός και κλίση πλαισίων

Τέλος, ο προσανατολισμός και η κλίση των φωτοβολταϊκών πάνελ επιδρούν στην απόδοση του φωτοβολταϊκού συστήματος.  Η ιδανική περίπτωση είναι για εγκαταστάσεις με νότιο προσανατολισμό των πλαισίων και κλίση 30ο (για εγκαταστάσεις στον ελλαδικό χώρο, όπου το γεωγραφικό πλάτος κυμαίνεται στις 30-40ο), χωρίς αυτό βέβαια να είναι πάντα εφικτό. Για κλίσεις που πλησιάζουν τις 0ο (σκεπές που είναι κατασκευασμένες για θερμά κλίματα), ο προσανατολισμός παύει να παίζει ιδιαίτερο ρόλο.

Εκτίμηση κόστους, εξοικονόμησης και απόσβεσης επένδυσης

 

Η απόσβεση της επένδυσης για την εγκατάσταση Φ/Β συστήματος που εντάσσεται στο πρόγραμμα Net Metering έχει άμεση σχέση με το προφίλ κατανάλωσης του πελάτη και τα κλιμάκια χρεώσεων του Προμηθευτή, τα οποία κατά καιρούς μεταβάλλονται.

 

 • Ενδεικτικό κόστος επένδυσης αναλόγως εξοπλισμού και ιδιαιτεροτήτων εγκατάστασης (προμήθεια κι εγκατάσταση Φ/Β συστήματος συν κόστος σύνδεσης με το Δίκτυο, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ):

– Για 5kW: 7.000-8.000 €

– Για 10kW: 12.000-14.000 €

– Για 100kW: 80.000-120.000 €

 

 • Ενδεικτική ετήσια παραγωγή για καλό προσανατολισμό και κλίση πλαισίων (ιδανικά νότιος προσανατολισμός και κλίση 20-30ο) και πάντα για σταθερές βάσεις στήριξης, για Ν.Θεσσαλονίκης:

– Για 10kW: ~ 13.000-14.000 kWh/έτος à εξοικονόμηση χρημάτων για προσεγγιστική τιμή συμψηφισμού 0,13 € / kWh: 1.700-1.900 € ανά έτος

– Για 100kW: ~ 130.000-140.000 kWh/έτος à εξοικονόμηση χρημάτων για προσεγγιστική τιμή συμψηφισμού 0,13 € / kWh: 16.000-20.000 € ανά έτος

Συμπερασματικά: Για τυπικές εγκαταστάσεις και περιπτώσεις καλού ταυτοχρονισμού, η απόσβεση είναι εφικτό να γίνει σε 6-7 έτη (απόδοση κεφαλαίου μεγαλύτερη των 10%)

 

 

Γράφει ο Τσιμπλινίδης Α.Μιχαήλ | MSc. Μηχανολόγος Μηχανικός (υπεύθυνος Φωτοβολταϊκών Συστημάτων για την ΚΛΙΜΑΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΕ)

 

 

 

Related Posts